Det handler om allemannsrett

Saken handlet om området rundt denne sjøboden på Hvasser.

Saken handlet om området rundt denne sjøboden på Hvasser. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Øyenes hovedoppslag på papir i forrige uke har skapt reaksjoner.

DEL

Leder 

Da kunne du lese om Tor G. Birkeland. Han leder Miljøpartiet De Grønne i Færder, som har allemannsretten som en av sine viktige saker. De avholdt også nylig et møte med allemannsretten som tema, ledet av nevnte Birkeland.

Av den grunn fant vi det betimelig å påpeke at Birkeland, som grunneier, selv har vært part i en prinsipiell sak knyttet til allemannsrett på Hvasser. Saken, som nå er noen år gammel, handlet om en sjøbod som ligger langt fra huset til Birkeland. Kommunens miljøvernleder Bjørn Bjerke Larsen mente at det helt klart måtte være for utmark å regne, med de fordeler det har for allmennheten. Advokat Ove Chr. Lyngholt, som ble satt til å vurdere saken etter oppdrag fra kommunen, kom imidlertid, under noe tvil, til en annen konklusjon. Det førte til at Birkeland kan vise folk 12 meter bort fra sjøboden når han bruker den. Birkeland syntes for øvrig også det var snaut og hyret advokat Tallag Andersen på saken. I hans brev ble det bedt om en kritisk gjennomgang av den juridiske vurderingen og foreslått en grense på 16 meter fra sjøboden.

I kommunen var saksbehandler Bjerke Larsen bekymret for presedensvirkningen av det hele. Når Birkeland nå står på barrikadene for allemannsretten gjennom MDG, mener vi derfor det var riktig å fortelle leserne om dette.

Birkeland har i dag, på leserbrevplass, reagert sterkt på hvordan vi har løst saken. Han føler seg dårlig behandlet og begrunner det med at han ikke har fått mulighet til å besvare alle påstandene fra naboene. Slikt tar vi selvsagt på alvor, og vi har tilbudt oss å følge opp dette.

Noe vi for øvrig finner underlig, er at politikeren er så tydelig på at saken i strandkanten handlet om naboenes særrettigheter på hans eiendom. Det er jo godt mulig Birkeland oppfatter det slik selv, men dette var en sak med et resultat som angår folk flest. Grunnen er at det var en meget prinsipiell sak knyttet til allemannsrett. En sak der Tjøme kommune fikk økonomisk støtte fra Direktoratet for naturforvaltning til den juridiske bistanden. En sak med et utfall som åpenbart kan bidra til å innskrenke allmennhetens muligheter i strandsonen, for det er mange sjøboder på øyene. En sak som vi tror Miljøpartiet De Grønne måtte engasjert seg i nå hvis det hadde dukket opp noe tilsvarende.

Hadde denne saken handlet om særrettigheter for naboer og ikke allemannsretten, hadde ikke kommunen engasjert seg på den måten som de gjorde. Da ville det nok vært en privatrettslig affære og ikke «en prinsipiell avgjørelse av betydning», som det ble omtalt som fra kommunehold.

Artikkeltags