Debatt om helseforetakstilhørighet: – Det mest overraskende i denne saken er at dere ikke vil kjempe for eget regionsykehus

Politikerne i Færder fikk anledning til å si hva de mener om Holmestrand kommunes fremtidige helseforetakstilhørighet.