De tok over en blomstrende business på Teie

Av

I høst overtok Phuang Ha Tran og Hieu Van Phan som drivere av butikken Teie Blomst i Teiegården. Det var uten tvil en blomstrende business Ingvild Kristine Schøien Hjelset da lot andre overta. Det viser i hvert fall regnskapet for 2019.