De som tviler på myndighetenes tiltak mot korona, irriterer tjømling John Tore Frydenlund

John Tore Frydenlund maler og vil at flere skal få anledningen til det. Han vil at Tjøme skal legge mer til rette for kulturelle aktiviteter. Det er et av svarene hans på 19 spørsmål.