(Tønsbergs Blad)

To av tre nordmenn har overvekt eller fedme i dag, og antallet fedmeoperasjoner har de siste årene økt.

– Selv om vi ikke har noen klare tall å vise til, er det dessverre kjent at noen vil kunne utvikle et alkoholproblem etter vektreduserende kirurgi, sier forsker og klinisk ernæringsfysiolog ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, Line Kristin Johnson.

– Etter slike operasjoner, og særlig metoden «Gastrisk bypass», vil kroppen ta opp alkohol raskere og bryte den ned saktere enn før, legger hun til.

LES OGSÅ: Dette er knepene butikkene bruker. Du legger ikke nødvendigvis merke til det ...

Dette øker risikoen

Det betyr at vedkommende får promille raskere enn før.

– Tidligere alkoholproblematikk, bakenforliggende psykiske vansker, og arvelighet kan øke risikoen for å utvikle problemer med alkohol, sier Johnson.

For i størst mulig grad å forebygge dette, vil alle som vurderes for vektreduserende kirurgi gjennomgå en grundig individuell utredning.

I tillegg får alle informasjon om både fysiske og psykiske plager som kan oppstå etter vektoperasjoner gjennom et omfattende gruppebasert forberedelsesprogram ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

(Saken fortsetter under bildet)

– Dersom alkoholproblematikk oppstår, vil vedkommende kunne henvises for behandling ved Ruspoliklinikk, sier Johnson.

LES OGSÅ: Dette er skrekkscenarioet for sykehuset: – Vi tar ikke ned øvrig drift før det er helt nødvendig

Fedmefremmende samfunn

Noen har for eksempel brukt mat for å regulere eller døyve følelser. Når man ikke kan bruke mat på denne måten etter en vektoperasjon, kan dette for enkelte resultere i at matproblemet går over til et alkoholproblem, forklarer Johnson.

– Derfor er det viktig at snakker om disse tingene og at vi tilbyr oppfølging etter vektreduserende kirurgi.

Forskeren ved Sykehuset i Vestfold mener vi lever i et fedmefremmende samfunn.

– Kaloritett og «lettspiselig» mat er tilgjengelig for oss døgnet rundt, sju dager i uken. Da er det heller ikke så rart at overvekt og fedme er en folkehelseutfordring. Fedme er en kronisk sykdom som kan gi alvorlige helseplager både fysisk og psykisk, sier Johnson.

Hun mener at vi derfor trenger gode behandlingstilbud.

– For noen er vektreduserende kirurgi et godt og riktig behandlingsvalg som for de fleste bedrer helsen og livskvaliteten. Men, til tross for grundig utredning i forkant, vil enkelte fortsatt ha psykiske plager og eventuelt oppleve at nye problemer oppstår som for eksempel alkoholavhengighet. Pasienter med slike utfordringer trenger tett oppfølging, både fra fastlege, lokale overvektssentre og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, forklarer hun.