Da helsa gjorde at hun ikke kunne jobbe i barnehage mer, bestemte Torill seg for å jobbe for barna på en annen måte

Siden Torill Bjørgum ikke lenger kan jobbe med barna, ønsker hun å jobbe for dem med forebyggende psykisk helse.