Etter snart 30 år som Rica Havna Hotel har hotellet nemlig fått ny eier og den 2. desember skifter det navn til Scandic Havna Tjøme.

Det har siden 1887 vært drevet pensjonat/hotelldrift på Havna.

– Daværende eier, A. Reinert,  søkte om landhandlerbevilling i 1886, og året etter om gjestebevilling. «Jeg har innredet en del værelser bestemte til at mottage reisende og tillater herved at anmode Formandskabet at tildele mig beskikkelse som gjestegiver» skrev han. Nå er vi klare for et nytt kapittel i Havnas historie, opplyses det i en pressemelding. 

Det høytidelige navneskiftet finner altså sted tirsdag, og både ordfører og Tjøme skolemusikk er invitert til å bidra ved denne seansen.