Klager i sjøbodsaken og mener de har blitt dårlig behandlet av kommunen: - Dette stempler oss som lovbrytere

John og Bente Marthiniussen bygget en sjøbod på en strandparsell i Mågerøveien 170 på Tjøme for drøyt 20 år siden. For få år siden ble den revet og erstattet med en ny bod med platting. I vinter vedtok Færder-politikerne at den må rives, siden kommunen ikke finner papirer på noen av bodene. Det klager Marthiniussen nå på.