Ber kommunen om forhåndskonferanse på Varner-eiendommen

Fritidseiendommen i Flekkenveien 64 på Tjøme har vært gjenstand for oppfølging fra kommunen en stund. Nå ber eieren gjennom et advokatfirma om en forhåndskonferanse for å avklare veien videre rundt plattingen, som ikke er omsøkt slik den står.