Bør eieren få lov til å bygge på dette 1700-tallshuset? Det strides det om

På Torød står dette huset fra 1700-tallet og forfaller. Å ruste det opp blir utvilsomt en kostbar affære. Er det da greit at eieren også får lov til å bygge på det litt?