Kommunen fant flere forhold da de kom på tilsyn til ferdig fritidsbolig: Nå får eier beholde alt

Rådmannen gikk inn for at noen av funnene fra tilsynet på hytta kunne få stå. Politikerne gikk lengre.