Disse ti byggesakene var flest interessert i i år

Byggesak er et tema som interesserer Øyene-leserne. Det kan vi se av årets tall.