Byggebransjen og advokat Tellefsen klaget på kommunen – nådde ikke frem

Sivilombudsmannen har ikke sett det nødvendig å undersøke behandling av byggesaker i Færder kommune slik advokat Anne Tellefsen anmodet om.