(Sandefjords Blad)

Konflikten startet med at Asnespynten vellag skulle formalisere et sameie mellom huseierne og de som kun eide bryggeplasser ved brygga som vellaget er formelt eier av. Grunnlaget for dette ble oppgitt til å være nye regler for hvitvasking av penger. Både vellagets penger og en bryggekonto hvor også båtplasseiere utenfor vellaget betaler inn penger, kan derfor ikke lenger stå på en av styremedlemmenes private konto, slik det har gjort hele veien. Vellaget må derfor nå få et organisasjonsnummer, slik at de kan opprette en egen konto.

For å få dette organisasjonsnummeret fant de ut at den letteste løsningen var å lage et sameie mellom huseierne på Asnespynten og båtplasseierne på brygga.

Fire av huseierne mente de heller burde laget en egen bryggeforening separat fra sameiet mellom huseierne, og stemte mot de nye vedtektene.

– Vi tenker at det ikke blir rettferdig overfor de som kun eier båtplasser, at de skal betale inn til en felleskonto som går på hele sameiet. Vi huseierne er et realsameie som har ansvaret for noen gangstier, en lekeplass og parkeringen. Dette har jo ikke båtplasseierne noe å gjøre med. Det blir veldig rotete, sier Anne Wang-Nilsen som bor på Asnespynten og stemte imot vedtektene.

Det kommer også fram av rettsdokumentet fra tingretten, at en av de fire som stemmer mot er «eier av leilighet i Asnespynten som overhodet ikke ønsker båtplass, og som heller ikke vil være ansvarlig for driften av ei brygge».

De fire motstemmene resulterte i at vellaget ikke fikk registrert sameiet i Enhetsregisteret, som krever at alle eiere i et sameie skriver under.

– Vi opplever at forsøkene som vi gjorde på å komme med innspill til løsninger og forslag ble ignorert. Noen av oss hadde også spørsmål om sameiet, men svaret ble rett og slett at vi ble saksøkt i tingretten. Å ta oss til retten ble et forsøk på å prøve å presse igjennom en godkjennelse av vedtektene, og det kom som et sjokk når begjæringen kom i posten, forteller Wang-Nilsen.


I begjæringen til tingretten skriver advokat Paal-Henrich Berle, i DalheimRasmussen Advokatfirma, på vegne av de 17 som stemte for:

«En har forgjeves forsøkt å oppnå enstemmighet om vedtekter for sameiet som kan danne grunnlag for registrering av sameiet i Enhetsregisteret.»

Vant på alle punkter

Kjennelsen fra Vestfold tingrett er nedslående for de 17 stykkene i sameiet som stemte for de nye vedtektene, og som valgte å ta saken til domstolen.

I kjennelsen står det blant annet:

«Retten mener mindretallet har en beskyttelsesverdig interesse i at vedtektene ikke godkjennes slik de lyder. Retter forstår det slik at samtlige av 21 sameiere er enige om at det må etableres et formelt sameie med vedtekter for registrering i Brønnøysundregistrene. Men mindretallet ønsker ikke å bli tvunget inn i et sameie om drift og vedlikehold av en flytebrygge med mange båtplasser, når de selv ikke har båt eller har interesse av å skaffe seg båt.»

Retten skriver videre at løsningen på konflikten kan være at brygga skilles ut som en egen bryggeforening, slik Wang-Nilsen og de tre andre naboene har foreslått.

«De fire sameierne som har stemt mot vedtektene har etter dette vunnet saken fullt ut», står det i dokumentet fra tingretten.

Betalte med vellagets penger

I kjennelsen ble de 17 sameierne som stemte for, og dermed var den saksøkende part i saken, pålagt å betale saksomkostningene til de fire som vant saken i tillegg til deres egne. Kostnadene for dem som vant saken er på 9.375 kr.

I kjennelsen fra tingretten står det om betalingen av saksomkostninger:

«Ved at sameiet som sådan ikke er saksøker, men de 17 sameierne som stemte for, vil det ikke være korrekt å pålegge sameiet, eller velforeningen som det fortsatt er i dag, noe ansvar for sakskostnadene. Retten mener det er de 17 som stemte for som solidarisk må dekke sakskostnadene til de fire saksøkte som stemte mot.»


Selv om dette eksplisitt står skrevet i kjennelsen, kom det et brev til alle i sameiet to måneder etterpå, hvor det framgår at pengene har blitt utbetalt fra velforeningens konto.

Sandefjords Blad har vært i kontakt med tidligere styreleder i Asnespynten velforening, Glenn Rune Kolberg, for å få et svar på hvorfor de gikk imot rettens kjennelse og betalte ut fra denne kontoen. Kolberg var styreleder gjennom konflikten, fram til juli 2022.

– Dette er en pågående intern sak, jeg vil derfor ikke uttale meg i saken.

Konflikten fortsetter

Men selv om saksomkostningene til de fire som vant saken er betalt, er de ikke helt fornøyde enda.

– Det er jo ikke bare våre saksomkostninger som skulle blitt betalt av deres egne lommer i denne saken. De 41.147 kronene de selv hadde i saksomkostninger, har de jo også betalt av fellesskapets penger, altså penger vi også har vært med å betale inn. Vår teori er også at de har tatt penger fra bryggekontoen for å betale dette, og da har de også brukt pengene til uvitende båtplasseiere som ikke har noe med saken å gjøre. Det er jo underslag av penger, sier en tydelig oppgitt Wang-Nilsen.


Wang-Nilsen og de tre andre som vant saken har bedt styret i vellaget om å legge fram regnskapet fra velforeningens konto og bryggekontoen, som fram til nå har vært underlagt en av styremedlemmenes private konto.

– Vi skulle egentlig fått disse dokumentene senest 1. august, men nå har de fått utsatt fristen til 1. september. De trenerer saken, så nå må vi vente enda lenger på å se hvilke penger de faktisk har brukt.

Tidligere styreleder Glenn Rune Kolberg, sier til Sandefjords Blad at det er en pågående intern sak, og at han ikke vil uttale seg til SB.

Styret i vellaget har nå fått fram til 1. september på å legge fram regnskapet fra både vellagets konto og bryggekontoen.