Brukt som fritidseiendom siden krigen: Fikk ikke slippe boplikt for 30-millionerseiendommen på Tjøme

Politikerne brukte lang tid på å diskutere saken, så endte flertallet på å si nei til å gi bruksendring til fritidseiendom for boligeiendommen i Bustangen 24 på Tjøme. - Vi er slitne av hele saken, sier en oppgitt eier, Anne Bahr Christophersen.