Kommunen avslår igangsettingssøknaden for flere tiltak på Brøtsø-fritidseiendommen

Veien mot å få fritidseiendommen slik hun ønsker, blir lang for Celestine Clauson i Neholmveien 67 på Brøtsø.