Celestines hyttesak skal opp igjen idag: - Klagen kan ikke føre frem

Advokaten mener kommunen ikke hadde hjemmel til å pålegge riving og fjerning, men kommunen er ikke enig.