Asbjørn Abrahamsen vil kjøpe ubebygd Brøtsø-tomt på 56 mål for 3,5 millioner

Det er til prosjektet Adrians Verden A/S at Asbjørn Abrahamsen ønsker å kjøpe eiendommen Ørahavna på Brøtsø..