Borgheim Syd: - Flertallet går nå inn for at grunneiere og eiendomsutviklere skal tape penger på et prosjekt som er fremmet av kommunen

Av

Alle kommuner må ha kommuneplaner slik at innbyggere vet hva de skal forholde seg til. Innholdet i planer er en garanti til utbyggere om hvordan kommunen planlegger og hva de skal kunne forholde seg til. Men ikke i Høyre og Arbeiderpartiet, skriver to FrP-representanter etter siste tids utvikling når det gjelder Borgheim Syd.