Slik kan Borgheim bli

SEKS ETASJER Borgheim sentrumsbygget tegninger. Illustrasjon: Nøtterøy kommune

SEKS ETASJER Borgheim sentrumsbygget tegninger. Illustrasjon: Nøtterøy kommune

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er dette Nøtterøy kommune mener med bymessig fortetting.

DEL

Inntill 160 boenheter og nytt forretning/serviceareal på 680 kvadratmeter på og rundt sentrumsbygget på Borgheim. Det er det flertallet i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk gikk inn for onsdag.

Øyene har tidligere skrevet om planene for kvartalet rundt sentrumsbygget. Forlaget til detaljregulering har ligget ute til høring en stund, og nå nærmer avgjørelsens time seg.

Nå er det bare formannskapet og kommunestyret som kan hindre en massiv utbygging på Borgheim. En utbygging der alt ikke kommer til å skje på en gang, men der bygninger opp til fem etasjer høye kan føres opp.

Bygningene Østegård og den gamle Coop-butikken skal rives, mens det nåværende sentrumsbygget blir stående hvis alt går etter planen. Parkering skal i hovedsak løses med parkeringskjellere under bakken.

14 uttalelser

- Det er vedtatt i kommuneplanen at det skal være en bymessig bebyggelse med høy arealutnytting, innledet saksbehandler Tore Nordvik, som jobber med reguleringsplaner.
- Her ser vi planer som en konsekvens av dette, nemlig å bygge tett

I alt er det kommet inn 14 uttalelser til forslaget som var lagt ut til høringen. Dette resulterte blant annet i at administrasjonen senket høyhuset på åtte etasjer til seks.

Her kan du se kommunens egne illustrasjoner!

- Uttalelsene kommer fra naboer, og dreier seg stort sett om for mye, for høyt og for tett, innrømte Nordvik under sitt innlegg.
- Blant de innspillene vi har tatt hensyn til er nettopp høyden, sa han da han viste frem illustrasjonene kommunen har laget.

Området rundt sentrumsbygget skal ikke alt bygges ut på en gang. Her er det lagt opp til tre deler som skal bygges ut over tid.

Illustrasjonene du kan klikke og se her er kun forslag, og viser på ingen måte hvordan det kommer til å bli. Tegningene er kun for å vise hvordan inntrykket kan bli når du en gang i fremtiden passerer Borgheim sentrum.

- Det ligger inne et krav om at øverste etasje på bygg over fire etasjer på området skal trekkes noe tilbake i forhold til resten av bygget, sa Nordvik.

Reagerte på saksbehandlingen

Leder av teknisk hovedutvalg, Bjørn Kåre Sevik fra Frp ba om å få fratre som inhabil i saken, ettersom han er styreleder i det kommunalt eide selskapet AS Sentrumsbygg, som igjen er eier av eiendommen vi snakker om her. Derfor var det nestleder Bjørnar Godt Daae (H) som ledet møtet.

Han ga ordet til Karen Lie fra Arbeiderpartiet, som innledet med å si at hun reagerte sterkt på saksbehandlingen.

- Prosessen her liker jeg svært dårlig. Jeg har via partikolleger som sitter i styret til Sentrumsbygg at dette ikke er de eneste planene som har vært debattert i styret, med flere varianter av hva som skal bygges der.
- Nå får vi en ferdig reguleringsplan, og ingen av oss i utvalget har noen faglige forutsetninger for å kunne foreslå noe annerledes. Her har det vært en alt for lukket prosess, mente Lie.

Her var derimot politiske motstandere ikke enige. Høyres Bjørnar Godt Daae var blant dem som sa at han heller ikke hadde sett noen andre reguleringsplaner enn de som ble lagt fram før møtet onsdag, selv om Høyre også har medlemmer i styret til Sentrumsbygg.

- Vi som utvalg skal behandle denne saken på lik linje som om det hadde vært en privat aktør som skulle bygge ut området. Jeg kan ikke se at denne prosessen er gjennomført på noen annen måte enn hva som er vanlig for private, mente Daae.

- For massivt

Karen Lie ønsket også å uttale seg om hvor høye byggene blir, og Arbeiderparti-representanten ønsket at den maksimale høyden skulle være på fem etasjer. Du kan se illustrasjoner på de forskjellige høydene her.

Tone Kalheim fra felleslista Rødt/SV fremmet et forslag om å utsette hele saken. Hun sa at felleslista ville ha fortetting på Borgheim, men mente føringene som ligger i forslaget ble for voldsom.

- Det blir rett og slett en for stor utnyttelse av området. For mastodont for Borgheim. Ikke har administrasjonen hørt så mye på tilbakemeldingene de har fått etter høringen, og har kun tatt hensyn til høyden på et av byggene.

- Her er planene for voldsomme, saken er for dårlig utredet og gjort på for dårlig tid, mener jeg. Velforeningen og gjenboere må tas med i råd om utforming og utnyttelse av et så viktig område. Felles lista ønsker å utsette saken til etter sommeren, sa Kalheim.

Hun foreslo også å kutte antall boenheter fra 160 til 100.

- På tide noe skjer på Borgheim

Arne Magnus Berge fra Venstre mente nå må gjøres i sentrumet midt på øya.

- Vi husker alle at det er gjort forsøk og foreslått tiltak i mange år for å skape aktivitet på Borgheim. En gang i tiden var det til og med et ønske om å få Vinmonopolet dit for å forsøke å tiltrekke folk til sentrum.

- Det er på tide at noe skjer på Borgheim, og det er trolig planer som dette som må til, mente Venstre-politikeren.

Gikk for rådmannens forslag

Ingen av politikerne som var mest kritiske til detaljregulereringen til AS Sentrumsbygg fikk noe flertall i denne saken.

Tone Kalheims utsettelsesforslag falt med ni, mot sin ene stemme (Felleslista Rødt/SV).

Karen Lies ønske om maks fem etasjer, i forhold til rådmannens reviderte forslag om seks etasjer falt med seks mot fire stemmer (Ap, Felleslista Rødt/SV).

Nå skal saken opp i formannskapet og så kommunestyret.

Artikkeltags