Borgheim får en ansiktsløftning

Borgheim 2015: Hva kommer til å skje her? Planene er en gigantutbygging, blant annet med påbygging av Sentrumsbygget på toppen og en forlengelse av dette. Nå setter Veivesenet i gang med oppgraderingen av det lille sentrumet rent trafikkmessig. På nedsiden av sentrumsbygget kommer det en rundkjøring.

Borgheim 2015: Hva kommer til å skje her? Planene er en gigantutbygging, blant annet med påbygging av Sentrumsbygget på toppen og en forlengelse av dette. Nå setter Veivesenet i gang med oppgraderingen av det lille sentrumet rent trafikkmessig. På nedsiden av sentrumsbygget kommer det en rundkjøring. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Blant annet skal et nytt kryss på plass på Borgheim.

DEL

Borgheim skal få en ansiktsløftning, og en del av dette, er å etablere en rundkjøring.

Vegevesenet setter i gang med arbeidene i slutten av mars, og de har flere oppdrag.

De åpenbare er at blant annet at framkommeligheten for kollektivtrafikken gjennom krysset skal bli bedre, og gode og trygge overgangerfor myke trafikanter skal sikres.

Planter trær

Samtidig skal kvaliteten på Borgheim som sted og kommunesenter heves.

Borgheim skal framstå mer som en gate enn som en vei.

Det skal plantes trær. I tillegg blir det ny LED-belysning i hele området.

For at Borgheim skal forbli fint i mange år framover, gjør Nøtterøy kommune nødvendige utskiftinger på infrastrukturen i bakken med utskifting av vann og kloakkledninger.

Dårlig med parkeringsplasser

Borgheim har i dag mange parkeringsplasser.Noen av disse vil ikke være tilgjengelige ianleggstiden. Vegvesenet ber derfor de som kjører bil til Borgheim vurdere å reise kollektivt, sykle eller gå.

  • Byggetid: Mars til desember 2016
  • Ny atskilt gang- og sykkelveg
  • 240 meter ny vannledning
  • 660 meter nye overvannsledninger
  • 27 nye LED-belysningsmaster
  • 29 nye trær
  • 13.000 kjøretøyer i døgnet
  • Entreprenor: Marthinsen & Duvholt AS
  • Anleggsstart i slutten av mars 2016

Artikkeltags