Siri vil ha boplikt i Årøysund: – Mange millioner for renoveringsobjekt har ikke unge råd til

Siri Willassen vokste opp i Årøysund og har vært inne i nærmest alle hus. Hun flyttet tilbake til noe helt annet enn hun forlot.