- Boplikt til ingen nytte: Man må få lov til å velge selv hvor man har lyst til å bo

Av

Tidligere Tjøme-ordfører Per Hotvedt Nielsen er blant dem som har liten sans for ordningen med boplikt.