Boplikt: Greit å vente med flyttingen til Tjøme?

Bopliktreglementet kan skape forvirring, og da kan det være greit å sjekke hva som gjelder på forhånd.