Unge frykter framtiden

Ungdom har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Derfor ser de mørkt på framtiden.

Ungdom har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Derfor ser de mørkt på framtiden. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Ungdom ser heller mørkt på den økonomiske framtiden. Årsaken er problemene med å komme inn på boligmarkedet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Troen på landets økonomi har nemlig blitt sterkere i alle andre aldersgrupper enn hos dem mellom 15 og 29 år. Det viser Forventningsbarometeret for annet kvartal som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Privatøkonomisk peker pilene rett vei, ikke minst for dem som har lån. Rentene holder seg lave, og boligprisene stiger. Sistnevnte er positivt for de som allerede er inne i boligmarkedet, men desto mer utfordrende for de som skal inn. Forventningsbarometeret viser da også en økt optimisme siden forrige måling i alle aldersgrupper, særlig de mellom 45-59 år. Unntaket er de mellom 15 og 29 år.

– Det er vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet i dag, både på grunn av prisutviklingen og økte egenkapitalkrav. Spesielt unge husholdninger merker hvor tøft det har blitt, noe vi ser spor etter i Forventningsbarometeret, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Han advarer likevel om at den stigende optimismen i alle andre aldersgrupper kan føre til økonomisk sløvhet:

– Folk med relativt høy gjeld i forhold til inntekt og boligverdi gjør lurt i å foreta en regneøvelse der boligprisene faller 20-30 prosent og lånerenten stiger 3-5 prosent. Dette for å sjekke soliditeten og motstandskraften i privatøkonomien i tilfelle pilene snur, sier Hyttnes.

– Det er i gode tider vi bør, og har muligheten til å, bygge buffere ved for eksempel å betale ned ekstra på boliglånet. Norge og norske husholdninger har god økonomi, men vi gjør lurt i å minne hverandre om at det er i gode tider vi bygger buffere for å møte dårligere tider.

Usikkerhet i EU og eurosonen er fortsatt stor, og vekstutsiktene i internasjonal økonomi er svake og arbeidsledigheten økende. Det diskuteres nå om det er nødvendig med en vekststrategi som innebærer en økning i offentlige utgifter og investeringer, til tross for at mange land allerede sliter med store budsjettunderskudd og høy gjeld.

I Norge derimot, går det svært bra med økonomien, og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter dette bildet. Aktiviteten i økonomien økte markert i første kvartal sammenlignet med fjorårets siste kvartal. Arne Hyttnes mener den økonomiske kontrasten mellom Norge og resten av verden er større enn noensinne.

– Finansministeren la nylig frem et revidert statsbudsjett som innebærer at bruken av oljeinntekter i år blir lavere enn budsjettvedtaket i fjor høst. Vi har lest om store bedriftsnedleggelser, der de ansatte kort tid etter har fått nye jobber. Bankene i Norge leverer også gode resultater, og er i stand til å bygge høyere soliditet, sier Hyttnes.

Til tross for høyere optimisme generelt har folk flest fått litt lavere forventninger til hvordan de tror at egen økonomi vil utvikle seg fremover. Dette gjenspeiler seg ved at Ola og Kari Nordmann i løpet av våren også er mindre lysten på å bruke penger på reise og investere i ny bil. Holdningen til å spare holder seg dessuten på et stabilt og relativt høyt nivå.

– Til tross for at nordmenn generelt har svært god økonomi og nyter godt av lav rente og et bra lønnsoppgjør, har de fleste en fornuftig pengebruk. Forbruket har riktignok økt noe hittil i år, men inntektsveksten har vært enda høyere slik at sparingen også har økt, sier Hyttnes. (ANB)

Artikkeltags