Ti tips om boligskatt

Husk å sjekke selvangivelsen skikkelig når det gjelder alle forhold knyttet til boligen.

Husk å sjekke selvangivelsen skikkelig når det gjelder alle forhold knyttet til boligen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Rett over påske må selvangivelsen leveres. Det er mange ting å passe på – ikke minst når det gjelder boligen.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Huseiernes Landsforening har laget en ti-punkts-sjekkliste. Det kan kanskje være smart å sette av et par timer i påskeferien til å gå gjennom den.

1) Ligningsverdi

Bolig: Her er skatteårets mye omtalte nyhet. Verdien p er utregnet etter det areal du oppga i fjor høst, og den er i tillegg basert på boligtype, byggeår og beliggenhet. Formuen settes til 25 prosent av verdien for din primærbolig, men 40 prosent av såkalte sekundærboliger (for eksempel utleieboliger). Har du ikke oppgitt areal ennå, er 30. april siste frist! Ellers blir ligningsverdien fastsatt skjønnsmessig.

Hytte: Reglene her er som før, og for 2010 skal 2009-verdien brukes med et tillegg på 10 prosent. Grensen mellom bolig og fritidseiendom blir viktig. Her heter det: Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. Det er ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.

2) Urimelig ligningsverdi

Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned. Er ligningsverdien høyere enn 30 prosent av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdivurdering eller på annen måte.

3) Renter og omkostninger

Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra. Husk at dette også omfatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc.

4) Gevinst ved salg

Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri? Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig! Her har flere brent seg!

5) Tap ved salg

Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget? Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget. Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

6) Pendlerbolig

Hva med pendlerbolig? Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 4 og 5 over. Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen!

7) Leieinntekt fra enebolig

Skattefri leieinntekt i enebolig: Leier du ut mindre enn halvparten av leieverdien, er inntekten skattefri (OBS: arealet er ikke avgjørende, og husk at små hybler er mer verdt per kvm enn store familieboliger). Derimot er det slutt på 100 prosent skattefri utleie av hele boligen, som man før kunne gjøre forutsatt at leieperioden var mindre enn halve kalenderåret. Nå er regelen at du i slike tilfeller kan leie ut for inntil kr 20.000 skattefritt. Men brytes grensen, blir hele nettoinntekten beskattet (med 28 prosent).

8) Leieinntekt fra tomannsbolig

Skattefri leieinntekt i tomannsbolig: Eier du en tomannsbolig, er inntekten fra utleie av den del du ikke bor i, skattefri. Det gjelder selv om leieverdien av denne er høyere enn leieverdien av den delen du bor i. I tillegg kan du leie ut inntil halvparten av leieverdien av den delen du selv bor i.

9) Møblert utleie

Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 prosent av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10) «Utleie» til barn

Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan det være skattepliktig. Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen. (ANB)

Artikkeltags