Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du trygt leie ut

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringens nye husleiegaranti anbefales av Huseiernes Landsforbund.

(Siste)

– Vi har arbeidet for en skikkelig garanti i mer enn tjue år, og endeling har regjeringen kommet opp med en husleiegaranti som vi trygt kan anbefale, sier generalsekretær Peter Batta til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lunken interesse

I alle år har de kommunale husleiegarantiene som vanskeligstilte på boligmarkedet utstyres med av NAV, vært av dårlig kvalitet, ifølge Batta.

– Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med forskjellige kommunalministre, men interessen for å gjøre noe med problemet har heller vært lunken. Utleiere som har hatt muligheten til å leie ut til leiere som kunne stille med depositum på sperret konto, eller en husleiegaranti av skikkelig kvalitet, har gjort lurt i å velge disse, sier Batta.

Dekket ikke krav

Problemet med de kommunale garantiene har vært at de ofte ikke har vært gyldige i hele leieperioden, eller at de bare har dekket husleie og ikke skader på det leide husrommet, mener Huseiernes Landsforbund.

– Aller verst har vært at utleiere ikke har kunnet få dekket sitt krav uten først å ha forsøkt å inndrive pengene fra leieren. De har altså ikke vært såkalte selvskyldnergarantier, påpeker han.

– Regjeringen har omsider rettet opp i dette, og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har nå presentert et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser på en skikkelig måte, legger Batta til.

Opp til kommunene

– Dokumentet om kommunal garanti, som kommunalministeren nå har presentert, kan vi med hånden på hjertet anbefale utleiere å bruke, sier generalsekretæren.

Han håper kommunene er seg sitt ansvar bevist og bruker standarden aktivt i arbeidet med å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Når det nå er er opp til hver kommune å velge å bruke den nye ordningen, må utleierne som tilbyr ledig husrom til NAV eller en kommune, forsikre seg om at det er den nye garantiordningen som blir benyttet i tilknytning til leiekontrakten.

– Skeptiske

Den kommunale garantien gjennom Nav er upopulær ettersom formuleringene i garantien både har vært ulike og uklare. Utleiere har ikke følt seg trygge på hva garantien gjelder for og for hvor lenge.

– Mange er skeptiske til å leie ut. Vi håper kommunene vil tilby den nye garantien og dermed bidra til at flere får et godt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (ANB)

Kommentarer til denne saken