Med dette huset følger det inntekter på 348.000 i året

Den som kjøper dette huset, får inntekter med på «lasset».