Trær til besvær - både her og der

Trær kan irritere, og det gjør de for eksempel i et nabolag på Torød. Der har beboere i området sendt brev til kommunen og beklaget seg over utviklingen som har skjedd gjennom noen år.