Gå til sidens hovedinnhold

Enklere for boligeiere

Artikkelen er over 6 år gammel

Nye regler for å innrede en hybel i egen bolig.

(Siste)

– Vi har jobbet med forenklinger på dette området i en årrekke. De nye reglene medfører at bruksendring til oppholdsrom i mange tilfeller blir vesentlig enklere og billigere, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Effektiv bruk

Rommene som bruksendres må være inne i boligen, ved siden av at rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom. Videre må boligen være fra før 1. juli 2011.

– Endringene legger til rette for en mer tilpasset og effektiv bruk av boligmassen. Enkelte rom i huset eller leiligheten vil nok kunne få en noe lavere bokvalitet, men de grunnleggende kravene til forsvarlig bomiljø, samt brann- og konstruksjonssikkerhet vil fremdeles gjelde, understreker Batta. 

Tekniske krav

Bruksendring er fremdeles søknadspliktig, men du kan i mange tilfeller søke selv uten å bruke ansvarlig foretak. Forutsetningen er at bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre noe større ekstraarbeid.

– Dersom du søker selv, er det viktig å være klar over at du er ansvarlig for at alle relevante tekniske krav er ivaretatt, understreker advokat Per Christian Nordal i HL.

Ulikt regelverk

Nytt er det også at det presiseres i forskriften for saksbehandling når det oppstår søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig. Skillet har blant annet betydning for hvilke krav som gjelder når man skal tilrettelegge for utleie.

– Vi har sett eksempler på at kommuner har praktisert regelverket ulikt. I en del tilfeller har det blitt stilt strengere krav enn det vi har ment det er dekning for. Vi er derfor fornøyd med at vilkårene for når søknadspliktig ny boenhet oppstår er presisert, påpeker Nordal. (ANB)

Vi har jobbet med forenklinger på dette området i en årrekke.

Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund (HL)

Enklere tekniske krav

  • Blant endringene i teknisk forskrift er at kravet til takhøyde er redusert til to meter, og det er nå nok med ett vindu i hvert rom så lenge det oppfyller kravene til rømningsvindu.
  • Det stilles ikke lenger krav til utsyn fra vinduet, og rommet kan luftes med ventil og åpent vindu dersom uteluften er god nok.
  •  Det gjøres også unntak fra en rekke spesifikke energikrav samt krav om tilgjengelig boenhet. Det betyr blant annet at det ikke er krav om trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol og sideplass ved dør.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.