(Siste)

– De fleste opplever eiendomsskatt som urimelig og urettferdig fordi den ikke tar hensyn til inntekt, gjeld eller betalingsevne slik andre skatter gjør, sier Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nei-flertall

58,4 prosent av kommunene i Norge har eiendomsskatt på bolig. I en fersk undersøkelse svarer 44 prosent at de er imot innføring av denne skatten. 30 prosent er for, mens 25 prosent ikke har tatt standpunkt.

Dermed er det et flertall av husholdningene i disse kommunene som sier nei til eiendomsskatt.

– Vi har tidligere stilt spørsmål til velgerne ved flere anledninger. Når de blir bedt om å rangere ulike skatter og avgifter etter hvor rettferdige de oppleves, kommer skatt og avgift på bolig helt på bunn. Dokumentavgiften er den eneste av avgiftene som er mer upopulær, sier Batta.

7 av 10 i SV

Eiendomsskatt seiler opp som et av de heteste temaene i denne valgkampen, og på landsbasis er både Høyre og Frp sterke motstandere av at boligeiere skal betale en slik skatt på hus og hytter.

Andelen som er for eiendomsskatt fordeler seg slik i de politiske partiene:

SV (70 prosent), Miljøpartiet de grønne (49 prosent), Arbeiderpartiet (41 prosent), Venstre 36 prosent), KrF (26 prosent), Senterpartiet 25 (prosent), Høyre (19 prosent) og Frp (9 prosent).

– Vi mener bolig er et grunnleggende velferdsgode og at det derfor må skjermes for beskatning. Det viktig å påpeke at det er eiendomsskatten, og ikke noe politisk parti, vi kjemper mot i valgkampen, sier Batta.

– Nødvendig

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell sier i en kommentar til ANB at det er sjeldent populært med høyere skatt, men at det kan være nødvendig om man vil forbedre skolen, eldreomsorgen og barnehagene.

– Jeg tror SVs velgere er positive fordi de vet at pengene går til barn og eldre og fordi det er god omfordeling, sier Solhjell. (ANB).