Ny kommunedelplan: Dette mener Torød Vel

Hvor skal det åpnes for ny bebyggelse, og hvor bør det ikke bli bygd noe som helst? Arbeidet med ny kommuneplan for perioden 2022 til 2034 er i gang i Færder, og det er kommet mange forslag. Vi presenterer noen av dem. Her er ønskene til Torød Vel: