Færre dør i branner

Med 42 omkomne i brann hitti i år, kan 2011-statistikken bli den beste på lenge.

Med 42 omkomne i brann hitti i år, kan 2011-statistikken bli den beste på lenge. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Dødsbrannstatistikken i 2011 kan bli den beste på nesten 30 år.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Ifølge statistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 42 omkommet i brann fram til desember.

I tillegg viser statistikken for de siste årene at det har vært en betydelig reduksjon i antall boligbranner i desember.

Hvis den utviklingen fortsetter også i år, vil det bli en svært positiv rekord for 2011.

Likevel er desember fortsatt den verste brannmåneden. Derfor vil administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening nødig forskuttere en kraftig nedgang i antall branndøde i år.

– Men dødsbrannstatistikken fram til desember viser en positiv trend sammenliknet med månedlig statistikk de siste 16 årene. Og dersom denne trenden fortsetter ut året, må vi tilbake til 1983 eller enda lenger for å finne lavere tall på omkomne i brann, sier han.

– Det er fortsatt noen uker igjen av desember, og vi vet av erfaring at brannskadebildet kan forverre seg dramatisk i løpet av kort tid. Ikke minst dersom det skulle inntreffe én eller flere katastrofebranner med tap av mange menneskeliv i en og samme brann, advarer Kalheim.

Han minner samtidig om at brannfaren øker ytterligere med feiring av jul og nyttår. Typiske brannårsaker i boliger knyttet til disse høytidene er glemte gryter på komfyren og uforsiktig bruk av levende lys. Peiskos og økt bruk av elektrisitet er andre risikofaktorer.

– Jul og nyttår feires gjerne med mye god mat og drikke. Vi ønsker ikke å ta kosen fra noen, men det er en kjensgjerning at høyt alkoholinntak svekker sansene og dermed også evnen til å ivareta brannsikkerheten, poengterer Kalheim.

Det er i boliger de fleste omkommer i brann. Ved etterforskning av dødsbranner, avdekkes det ofte at boligen manglet fungerende røykvarsler.

– Brannsikker atferd er viktig. Men dersom det først oppstår brann, kan et tidlig varsel utgjøre forskjellen mellom liv og død. Derfor er det aller viktigste å sørge for at røykvarslere eller annet brannvarslingsutstyr fungerer som det skal, framholder Kalheim. (ANB)

Artikkeltags