- Vi kan ikke lenger akseptere at Færder kommune gjør inngrep i kystsonen og at dette går ut over sjøørreten

Tønsberg og Omegns Jeger- Fiskeforening har uttalt seg til prosjektet Hjemseng Brygge, der flere hundre boliger planlegges like ved Bruabekken, og foreningen konkluderer med at de er bekymret.