Sier nei til stor garasje ved prektig Teie-villa

Ved den prektige bygningen i Ørsnesalleen 17 på Teie ønsker eieren å oppføre et nytt garasjeanlegg. Det mener vernemyndighetene at Færder kommune bør si nei til. Og kommunens administrasjon er da også negativ.