Har fått pålegg om øyeblikkelig stans: – Han har tatt seg til rette på vår eiendom, saget ned trær og laget vei noen hundre meter inn i skogen