Reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse skal førstegangbehandles i Færder kommune den 25. januar. Når Færder og Tønsberg kommuner har behandlet planene, går de videre til offentlig ettersyn, eller høringsrunde.

— Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan sende planene om fastlandsforbindelsen til kommunene for førstegangsbehandling, sier prosjektleder for Bypakka, Nina Knutsen, i en uttalelse på hjemmesidene til prosjektet. - Det er mange som har stått på i Færder og Tønsberg kommuner, hos våre rådgivere og internt hos oss. Det er mange som fortjener en stor takk, legger hun til.

På hjemmesidene til Bypakka finner du også dokumentene som er sendt til kommunene i forbindelse med reguleringsplanen. Mange blir berørt og andre er nysgjerrige, dermed kan det være nyttig å se på kart og illustrasjoner, som du finner her: Bypakka reguleringsplan

(Saken fortsetter under bildet)

Bypakka består av mye mer enn brua mellom Smørberg og Ramberg, men det er altså planene om brua og tilhørende infrastruktur på begge sider som nå sendes til kommunene, opplyses det.

- Nå er vi spente på den videre behandlingen hos kommunene, og veien videre. Det er mye som skjer utover vinteren og våren, så det kommer til å bli travelt også i tiden som kommer, forteller prosjektleder for fastlandsforbindelsen, Nils Brandt på Bypakkas hjemmesider.

Etter at vedtak er gjort, legges planene ut på høring og offentlig ettersyn.

- De som blir direkte berørt, får planene tilsendt, de får også informasjon om hvordan de kan komme med innspill. Men det skjer altså litt senere. I høringsperioden vil vi i tillegg invitere til informasjonsmøte og åpen kontordag. De som har hørt fra oss så langt, er for det meste grunneierne som har en bolig som må innløses for at fastlandsforbindelsen skal kunne bygges. Andre berørte grunneiere og naboer til prosjektet vil få brev fra oss når planen legges ut på høring, opplyses det samme sted.