Ber om en vurdering av om dette stiprosjektet på Tjøme skal realiseres eller skrinlegges

De to velforeningene i området der en sti på Tjøme er planlagt merket, er ikke helt enige. Den ene vil verne dyre- og fugleliv, mens den andre mener det allerede er sti og ferdsel i området.