(Tønsbergs Blad)

I forbindelse med reformen «Leve hele livet» vil Færder kommune kartlegge hvordan øysamfunnene kan bli mer aldersvennlige for fremtiden.

– Vi lever lenger og mange kommer til å være pensjonist nesten en tredjedel av livet. Vi må sørge for at denne tiden i livet blir meningsfull for flest mulig, sier Jon Sanness Andersen, ordfører i Færder kommune, i en pressemelding.

Derfor vil kommunen nå gi ut en spørreundersøkelse for å vite hvordan eldre kan bidra og delta mer i samfunnet. Dette gjennomføres i samarbeid med Eldrerådet i Færder.

Personer over 65 år tilbys i disse dager en tredje dose med koronavaksinen. Spørreundersøkelsen vil i hovedsak bli rullet ut i forbindelse med dette.

Spørreundersøkelsen vil bli delt ut til alle innbyggere som blir vaksinert i Wilhelmsenhallen i løpet av november og desember måned. De vaksinerte vil bli spurt om å svare på undersøkelsen mens de venter de obligatoriske 20 minuttene etter vaksinestikket.