Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringsmelding fra Færder

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er mer enn to og et halvt år siden avsløringen av de omfattende lovbruddene i byggesaksbehandlingen på Tjøme, men fortsatt er det uvisst om noen må stå til rette for kriminelle handlinger.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tønsbergs Blad)

I sak etter sak har administrasjonen i Færder kommune innstilt på å omgjøre ulovlige beslutninger i Tjøme kommune, og i de fleste sakene har politikerne fulgt opp med vedtak i samsvar med dette – selv om det også fins noen beklagelige eksempler på at høyresida har latt ideologi gå foran faglige råd.

LES OGSÅ: Da Emira og Morten skulle fortelle om hva de har jobbet med de siste årene, ble lokalet for lite

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i all hovedsak gitt tilslutning til vurderingene fra administrasjonen i Færder, og i de sakene hvor det har vært oppnevnt settefylkesmann har det også vært fullt medhold. Likevel vet vi ennå ikke hvor mange av ulovlighetene som blir stående etter dispensasjonssøknader i etterkant, og det vil gå ytterligere noen år med stor ressursbruk før alt er avklart.

Tre påstander fra sommeren 2017 er blitt bekreftet gjennom den videre saksbehandlingen:

1) Det er utrolig hvor langt en del personer med mye penger er villige til å gå i å omgå lovene – for å få igjennom interessene sine i strandsonen.

2) Dette er ikke spesielt for Tjøme, men det påfallende her er at utbyggerne i mange av de alvorligste ulovlighetssakene har brukt samme søker (Breili og Partners), og

3) at så mange av de ulovlige vedtakene er blitt fattet i byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Mange av dem av byggesaksledere som i perioder har vært ansatt hos Breili, men uten noen protest fra rådmann eller kommunaldirektør.

LES OGSÅ: Fylkesmannen: Kommunen hadde ikke rett til å nekte millionærarving byggetillatelse

Korrupsjon?

Økokrim har etterforsket om det kan bevises korrupsjon eller korrupsjonsliknende forhold, og vi kan vente en konklusjon på om det er grunnlag for tiltale eller ikke. Etter alt som er kommet fram i disse sakene, bør alle ha interesse av en avklaring gjennom domstolsprøving. Det er likevel andre sider ved spørsmålet om anmeldelse og tiltale som kan gi enda større grunn til bekymring for om rettferdighet vil skje fyllest.

LES OGSÅ: Midelfart har bygget altfor mye: – Alvorlig og omfattende

Det ene dreier seg om straffeansvar for utbyggere. Det er jo helt utrolig at Økokrim og rådmannen i Færder i to år misforsto hverandre med hensyn til om det var nødvendig for kommunen å anmelde disse – for å få rettslig vurdert ansvaret deres for brudd på plan- og bygningsloven. I følge avisene ga førstestatsadvokat Tarjei Istad flere ganger uttrykk for at de etterforsket de sakene de fikk oversendt fra Færder (se f.eks. Tønsbergs Blad 11. september 2018 og 22. mars 2019).

Da det blei klart i august at anmeldelse likevel var påkrevet, uttalte rådmannen (nå kommunedirektøren) at Færder ville anmelde, men det har tatt lang tid. De første to anmeldelsene blei ikke innlevert før rett oppunder jul, og siden det ikke er offentlig hvilke saker det dreier seg om, er det vanskelig å bedømme hvor «lista legges». Både den allmenne rettsfølelsen og framtida for allemannsretten i strandsonen tilsier både langt flere anmeldelser og flere og større overtredelsesgebyrer i saker som ikke blir anmeldt.

LES OGSÅ: Etter seks år fikk de lov til å bygge hytte på Hvasser, og stranda skulle åpnes for alle. Da sa Fylkesmannen nei

Kan bli dyrt

En må regne med at noen av de rike utbyggerne som er tatt i ulovligheter vil hyre inn de best betalte advokater til å føre sak mot Færder kommune (og Fylkesmannen) – med krav om erstatning for å ha fått opphevet tillatelser som er gitt av Tjøme. I mange av sakene dreier det seg om tillatelser som er gitt administrativt i Tjøme kommune, i strid med politiske vedtatte retningslinjer og med manglende fullmakter. Vi frykter derfor at det kan komme til å koste skattebetalerne svært dyrt at kommunen, til tross for hva som er påvist i dens egne undersøkelser, verken har anmeldt for tjenesteforsømmelse eller på annen måte har markert at dette er handlinger som er gjort i strid med kommunens interesser.

LES OGSÅ: Fylkesmannen har tatt avgjørelsen i Mostranda-saken

Vi har flere ganger konfrontert rådmannen med faren for erstatningsansvar, men har hver gang fått til svar at anmeldelse er unødvendig når sakene allerede ligger hos Økokrim. Stilt overfor den alvorlige faren for erstatningsansvar bør dette nå vurderes på nytt.

Kommentarer til denne saken