Bedriften på Tjøme gikk med en million i underskudd

Hadde 2,5 millioner i overskudd i 2017.