Beboere klager på støv fra andre siden av Kanalen: – I sommer tok det helt av med lasting og lossing

Det klages på for mye støv fra Norbetong, som ligger ovenfor Ørsnes Park.