Høy fart i Vrengen skal ha gitt skader på båter og brygger

Folk i Vrengen er lei. De vil ha farten ned på båtene som kjører gjennom sundet.