De pynter flytende luksusskip: – Jeg pleier å spørre nyansatte om de tror det er morsomt å arbeide her. Det er det ikke. Det er hardt arbeid

Av

Gro Nesjar Greve er datter av to kunstnere som i stor grad preget sin samtid. De to skilte tidlig lag, men om én sak var de uansett enige: – Begge var flinke til å presisere at jeg ikke engang måtte tenke på å bli kunstner.