Tjøme-elevene brukte streiken til å plukke søppel langs veiene

6. klasse på Lindhøy skole ville streike for klimaet, men de ville samtidig vise at de mente noe med det.