Både kommunen og turgåere klør seg i hodet på grunn av dette mysteriet: – Det er helt sprøtt og det må stoppes

Ved flere tursteder i kommunen henges det lykter og flagg godt synlig opp i trær som også beskjæres og ødelegges. I tillegg blir turistforeningens skilt tatt ned, malt om eller bare veltet. Nå ønsker man å få en slutt på dette mysteriet.