Ba om ekstra båndtvang - nå har kommunen svart

Hva kan gjøres når hundeeiere ikke har kontroll på hundene sine, det ikke lenger er båndtvang og hundene skremmer gårdsdyr?