Avhører vitner etter drukningsulykken

Politiet utfører nå rutinemessige undersøkelser etter drukningsulykken på Nes.