Astrid og Michael er positive til at det skal bygges boliger her: – Men dette blir alt for massivt

Astrid Sjølshagen og Michael Nes er kritiske til to av alternativene for boligutbygging på nabotomta deres på Duken.