I nesten 40 år har disse tre kvinnene vært trofaste ansatte i samme butikk. Fra nyttår står de uten jobb.

– Noen må vel ha bruk for tre flinke, blide jenter?